Seminarium „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych"

29 Maj, 2014 - 12:22 -- OWES

W dniu 28.05.2014r. w Urzędzie Gminy Istebna przy udziale Z-cy Wójta Henryka Gazurek odbyło się Seminarium pt. „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych”. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Istebna. Szczegóły