Seminarium dla podmiotów ekonomii społecznej w Strumieniu

23 Czerwiec, 2014 - 17:09 -- OWES

W dniu 17 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miasta Strumień odbyło się kolejne seminarium dla podmiotów ekonomii społecznej. Tym razem spotkanie dotyczące rozwoju trzeciego sektora zostało poszerzone o wykład z zakresu prowadzenia ksiegowości w podmiotach ekonomii społecznej. Uczestnikami byli przedstawiciele nowopowstałych i funkcjonujących już organizacji pozarządowych na terenie Gminy Strumień zainteresowani zwiększeniem wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji księgowej. Na spotkaniu poruszono kwestie związane m.in. z: prowadzeniem rachunkowości, zamykaniem roku podatkowego, obowiązkami podatkowymi organizacji.

Ponadto zaprezentowano bezpłatną ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej. Zachęcano do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz prowadzenia księgowości. Poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez OWES, jak również pakietów prawnych, księgowych i marketingowych. Dodatkowo omówiono inne możliwości i narzędzia dostępne dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wspierania ich działalności.

Przedstawicieli gmin zainteresowanych zorganizowaniem spotkania dotyczącego ekonomii społecznej w swojej gminie zapraszamy do kontaktu tel. 33 496 02 44, e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl