ROPS zaprasza na spotkanie „Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”.

27 Marzec, 2017 - 10:34 -- OWES

Informujmy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego organizuje spotkanie Forum Międzysektorowego pt. „Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25 w Katowicach (w godzinach 10:00-15:30). Poprowadzi je Pani Dagmara Szlandrowicz z Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA” z Poznania wraz z Panem Dariuszem Krajewskim ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowani laureaci konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”, w którym zostały wyłonione gminy w najwyższym stopniu zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Nagrody wręczy zwycięzcom Pan Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Ramowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 28.03.2017 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać telefonicznie: 32-730-68-87 lub mailowo: alegosz@rops-katowice.pl, aczechowska@rops-katowice.pl.