Regionalny konkurs grantowy dla ngo z terenów wsi i małych miast

3 Wrzesień, 2015 - 12:06 -- OWES

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży prowadzi nabór do regionalnego konkursu grantowego ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które mają przyczynić się do rozwoju u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Konkurs skierowany jest m.in. do organziacji pozarządowych oraz nieformalnych grup dorosłych z terenów wsi i miast do 20 000 mieszkańców. Do zdobycia dotacje do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny. Termin naboru upływa 5 listopada.

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na doradztwo z zakresu przygotowania wniosku konkursowego. Już dziś umów się z doradcą OWES:

  • Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44
  • Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412
  • Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl, tel. tel. 33 497 07 90

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej.