Poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) ogłasza kolejny nabór wniosków o udzielenie wsparcia dot. poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych. Wysokość wsparcia wynosi 20 000,00 zł.

Jeśli reprezentujecie spółdzielnię socjalną i chcecie znaleźć najlepsze rozwiązania wdrożenia nowej usługi/produktu, które przyczynią się do rozwoju i stabilności finansowej spółdzielni, ta oferta skierowana jest właśnie do Was ! Efektem podejmowanych w ramach przyznanego pakietu działań powinien być konkretny produkt - wypracowane i gotowe do wdrożenia rozwiązanie, które pozwoli spółdzielni socjalnej utrzymywać dotychczasowych kontrahentów i zamówienia, a także pozyskiwać nowe zlecenia i nowych klientów.

Kompletne wnioski (w wersji papierowej opatrzone niezbędnymi podpisami ) należy składać w terminie od 10.02.20145r. do 20.02.2015r. w godzinach pracy biura projektu tj. 8.00-16.00, w poniedziałki 8.00-18.00 lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do OWES).

Niezbędny formularz dotyczący ubiegania się o przyznanie pakietu badawczo-testującego jest dostępny na stronie internetowej projektu. Wszelkich informacji na temat pakietu badawczo-testującego udziela biuro projektu OWES subregionu południowego.

Osoba odpowiedzialna: animator ds. badań - Ewelina Polak tel. 33 496 02 44