Pakiet innowacji do wzięcia od zaraz!

2 Marzec, 2018 - 11:55 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Bielskim Stowarzyszeniu Teatr Grodzki ogłasza nabór na pakiet innowacji. Pakiet innowacji to wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przy wypracowaniu/ opracowaniu/ nowego (innowacyjnego w skali regionu) produktu/usługi, który może się przyczynić do ekonomizacji organizacji (może to też być narzędzie fundraisingowe). Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej mające swoją siedzibę/oddział na terenie subregionu południowego województwa śląskiego tj. powiatu: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz m. Bielsko-Biała. O ubieganie się o pakiet innowacji wykluczone są spółdzielnie socjalne, które uzyskały wsparcie na tworzenie miejsc pracy w ramach projektu "OWES subregionu południowego", a także te organizacje, które otrzymały wcześniej pakiet innowacji lub pakiet designu. 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
Na zgłoszenia czekamy w terminie do dnia 16.03.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu)

Formularze zgłoszeniowe można składać:
- osobiście w siedzibie Realizatora lub za pośrednictwem poczty, kurierem itp. na adres:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko- Biała, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem: pakiet innowacji OWES
- elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego  formularza na adres: owes@teatrgrodzki.pl, w temacie wpisując:  pakiet innowacji OWES

Formularze będą oceniane w oparciu o zasady oceny określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia OWES subregionu południowego.