OZRSS zaprasza na VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych

31 Sierpień, 2016 - 11:08 -- OWES

Forum odbędzie się w dnia 12-14 października 2016 roku w Gnieźnie (Hotel Ibis Styles Gniezno Stare Miasto).

W ramach Forum omówione zostaną zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych z udziałem sekretarza stanu w MRPiPS Krzysztofa Michałkiewicza. Omówiona zostanie kwestia udziału w projektach innowacyjnych, możliwości korzystania z oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Przeprowadzone zostaną warsztaty branżowe oraz warsztaty dotyczące działalności sfery pożytku publicznego, wykorzystując kompetencje finansowe i zarządcze, które udało się wzmocnić w ramach projektu systemowego „Porozmawiajmy o pieniądzach”.

Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie porad prawnych, innowacji społecznych, instrumentów zwrotnych.

Z uwagi na potrzebę przygotowania dodatkowych materiałów OZRSS cześć kosztów Forum zostanie pokryta z wpłat uczestników w wysokości 100,00 zł. od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS oraz 120 zł od pozostałych spółdzielców i innych uczestników Forum. Opłata jest stała, niezależnie od tego czy dana osoba zamierza uczestniczyć w całości Forum czy tylko w części.

W pierwszych dniach września zostanie uruchomiony nabór – za pomocą formularza elektronicznego.

W sprawach organizacyjnych można się kontaktować się z:

    Agnieszką Deją a.deja@ozrss.pl

    Martyną Prochowską: martyna@spoldzielnie.org, tel. 61 887 11 66.

Program