OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2018

7 Listopad, 2017 - 15:54 -- OWES

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

Terminy składania ofert są nastepujące:
dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”

Formularze ofert znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/

Poniżej do pobrania: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. 

Pliki do pobrania: