Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i biznesplanów

14 luty, 2020 - 09:50 -- OWES

Zgodnie z pkt V Regulaminu Przyznawania Wsparcia OWES obszaru bielskiego ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wspracia finansowego (dotacji oraz wsparcia pomostowego podstawowego) i biznesplanów. Dokumenty można składać w terminie od 24 lutego 2020 do 06 marca 2020.
Nabór w istniejących przedsiębiorstwach społecznych jest prowadzony w sposób ciągły od dnia 19 listopada 2018 roku.

Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania> Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Zachęcamy do kontaktu z biurem projektu w celu ustalenia terminu spotkania z doradcami biznesowymi dot. konsultacji wniosków i uzyskania szczegółowych informacji o warunkach otrzymania wsparcia.