Pakiety Księgowe, Marketingowe, Prawne, Designu i innowacji

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w ramach BEZPŁATNYCH DORADZTW:

- PRAWNYCH

- KSIĘGOWYCH

- MARKETINGOWYCH

- DESIGNU i INNOWACJI

Dla kogo?

1. Podmioty Ekonomii Społecznej (osoby prawne i fizyczne), które funkcjonują na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała):

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Przedsiębiorstwa społeczne,
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej,
 • Warsztaty terapii zajęciowej,
 • Kluby sportowe,
 • Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS),
 • Koła gospodyń wiejskich (w przypadku posiadania KRS),
 • Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • Spółdzielnie pracy,
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • Kościelne osoby prawne

2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej

Naszym celem jest wsparcie w zakresie poprawy jakości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań a także ekonomizacja podmiotów i wzrost zatrudnienia.

DORADZTWO PRAWNE :

Porad prawnych udzielają profesjonalni specjaliści, posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie w zakresie aspektów prawnych w organizacji. W ramach działań przewidujemy udzielenie bezpłatnego wsparcia prawnego w systemie godzinowym. Świadczone usługi odbędą się w okresie od 08.2015r. do 07.2018r. Nabór wniosków na doradztwo prawne odbywa się w sposób ciągły. 

DORADZTWO KSIĘGOWE :

Usługi księgowe świadczą profesjonalni specjaliści z dużym doświadczeniem. W ramach działań przewidujemy udzielenie bezpłatnego wsparcia księgowego w systemie godzinowym. Świadczone usługi odbędą się w okresie od 08.2015r. do 07.2018r. Nabór wniosków na doradztwo księgowe odbywa się w sposób ciągły.

PAKIETY MARKETINGOWE :

Usługi marketingowe świadczą profesjonalni specjaliści, posiadający duże doświadczenie w zakresie marketingu. W ramach działań przewidujemy udzielenie wsparcia 24 organizacjom pozarządowym w formie bezpłatnych pakietów marketingowych. Zakres pakietu wsparcia będzie ustalany na podstawie indywidualnych potrzeb organizacji. W ramach pakietu przewiduje się 10h doradztwa oraz profesjonalne zindywidualizowane materiały promocyjne dla organizacji.
Świadczone usługi odbędą  się w sześciu turach w okresie  w okresie od 01.2016r. do 07.2018r.

 

PAKIETY DESIGNU I INNOWACJI

W ramach działań OWES  planuje się realizację po 4 pakiety designu i innowacji - nowatorskich formy wsparcia polegających na udzieleniu wsparcia PES z zakresu wypracowania/przemodelowania oferowanego przez PES produktu, tak aby mógł stać się produktem bardziej rynkowym (designerskim).

 

Organizacje zainteresowane powyższymi doradztwami zapraszamy do kontaktu!

 

 

Napisz do nas

10 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.