Nasza wizyta studyjna na Śląsku

6 Wrzesień, 2013 - 13:45 -- OWES

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu subregionu południowego województwa śląskiego w dniach 29-30 sierpnia br. wzięli udział w wizycie studyjnej.

Celem wizyty była profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej poprzez prezentację dobrych praktyk spółdzielczości socjalnej na Śląsku.

Relację z wizyty znajdziecie Państwo na naszej stronie, w zakładce z Regionu.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.