Narzędzia finansowania NGO - spotkanie w OWES

2 Wrzesień, 2019 - 15:09 -- OWES

OWES obszaru bielskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw spolecznych na spotkanie animacyjne w dniu 20.09.2019r. (piątek) o godz. 10.00-13.00 pt. "Narzędzia finasnowania NGO".

Spotkanie odbędzie sie w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (II piętro).

Podczas spotkania będziemy gościć przedstawicieli Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, którzy przybliżą aktualną ofertę dla Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych:

1. Preferencyjną pożyczkę dla podmiotów ekonomii społecznej.
2. Pożyczkę TISE z gwarancją EASI na rozwój przedsiębiorstw społecznych.
3. Social Venture Capital.
4. Pożyczkę pod projekt oraz wkład własny do projektu.

Istnieje też możliwość indywidualnych konsultacji Państwa projektów po spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Wszystkich zaintersowanych prosimy o zgłaszanie się mailowe lub telefoniczne do animatorek OWES obszaru bielskiego: e-mail: owesbielsko@gmail.com tel. 33 4960244 w terminie do 13.09.2019r.

Ilość miejsc ograniczona. Liczy sie kolejność zgłoszeń.