Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

30 Październik, 2017 - 14:38 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 13.11.2017 do 24.11.2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się w zakładce Dokumenty>Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych