Nabór na wnioski o dotacje instytucjonalne Fundacji Batory w ramach II edycji

29 Styczeń, 2018 - 17:55 -- OWES

Składanie i ocena wniosków odbywa się dwuetapowo. Na  I etapie organizacje składają wnioski wstępne wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków. Na II etapie organizacje wybrane na postawie oceny wniosków wstępnych składają wnioski pełne także poprzez Internetowy System Wniosków. Wnioski oceniane będą przez zespół Fundacji Batorego. Przy ocenie wniosków wstępnych brane będą pod uwagę:
• zgodność problematyki podejmowanej przez organizacje z obszarami określonymi w punkcie „Kto może ubiegać się o dotacje”;
• koncepcja wykorzystania dotacji.
Przy ocenie wniosków pełnych brane będą pod uwagę:
• dotychczasowe działania i osiągnięcia organizacji oraz planowane działania;
• planowane wykorzystanie dotacji i przewidywany wpływ na kondycję organizacji;
• jakość realizowanych działań i rzetelność rozliczania dotacji przyznanych w programach  prowadzonych przez Fundację Batorego.
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać na stronie http://batory.org.pl w zakładce Demokracja w Działaniu

Poniżej formularz zgłoszenia wniosku wstępnego