Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

7 Czerwiec, 2016 - 15:10 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES subregionu południowego. Na adresy mailowe uczestników projektu zostaną przesłane karty ocen członków komisji. Szczegółowe informacje o wysokości przyznanego wsparcia znajdują sie w kartach ocen.

Pliki do pobrania: