LIDERZY NA ŻYWIECCZYŹNIE

23.11.2013r. w Kukowie miała miejsce Gala „Lider Roku”. Inicjatorami wydarzenia było Babigórskie Stowarzyszenie Zielona Linia oraz Żywiecka Fundacja Rozwoju.

Podczas Gali, która zgromadziła organizacje pozarządowe, działaczy lokalnych i samorządowców z powiatu suskiego i żywieckiego, główna nagroda w kategorii organizacji  została przyznana FUNDACJI KLAMRA z Żywca.

Fundację  Klamra, przed trzema laty, powołali do życia Państwo  Karina i Dariusz Paczkowscy oraz Pan Piotr Cykowski. Motorem działania tej organizacji jest ważna w każdym środowisku lokalnym  -   współpraca, i jak piszą o sobie  sami założyciele, „łączenie różnych środowisk i spraw”. Fundacja  podejmuje bardzo wiele inicjatyw na rzecz poszanowania godności człowieka, walki z przejawami nietolerancji, ochrony zwierząt i środowiska.

Przyznana na Gali nagroda nie jest ani pierwszym ani zapewne ostatnim wyróżnieniem tej żywieckiej Fundacji. Dlatego więc prezentując sukces z naszego najbliższego środowiska, chcielibyśmy zachęcić do działania, współpracy i  zainspirować  działalnością Fundacji wszystkich lokalnych działaczy, liderów nieformalnych, organizacje pozarządowe i samorząd.

Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, życzylibyśmy sobie i całemu subregionowi wielu tak szeroko zakrojonych inicjatyw jednoczących społeczeństwo lokalne.

W myśl hasła Fundacji: „Współdziałając łączymy różne środowiska!”, zachęcamy do nawiązywania partnerstw i współpracy w trzecim sektorze.