Liderzy lokalni

LIDERZY NA ŻYWIECCZYŹNIE

23.11.2013r. w Kukowie miała miejsce Gala „Lider Roku”. Inicjatorami wydarzenia było Babigórskie Stowarzyszenie Zielona Linia oraz Żywiecka Fundacja Rozwoju.

Podczas Gali, która zgromadziła organizacje pozarządowe, działaczy lokalnych i samorządowców z powiatu suskiego i żywieckiego, główna nagroda w kategorii organizacji  została przyznana FUNDACJI KLAMRA z Żywca.

Jak połączyć biznes z misją społeczną - działalność Mariusza Andrukiewicza

Mariusz Andrukiewicz

Lider i jeden z założycieli  Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie (Stowarzyszenie działa od 1996r.) oraz założyciel i prezes zarządu cieszyńskiej  Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (od 2007 roku).
Mariusz Andrukiewicz  zaczynał od pracy na rzecz cieszyńskiej społeczności lokalnej – początkowo w strukturach samorządu a od 1996 roku w sektorze organizacji pozarządowych.  Dziś poprzez swoją działalność pokazuje, jak w Polsce można łączyć biznes z misją społeczną.