Konkurs "Gmina przyjazna ekonomii społecznej"

8 Październik, 2013 - 12:32 -- OWES

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”.

Celem konkursu jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Konkurs ma również przyczynić się do promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Zwycięskie gminy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej” oraz nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu.

Konkurs trwa od 7 października do 15 listopada 2013 r.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie http://es.rops-katowice.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-gmina-przyjazna-ekonomii-spolecznej/