Konkurs ASOS - edycja 2015

23 Styczeń, 2015 - 09:47 -- OWES

Jeszcze do 2 lutego można aplikować do kolejnej edycji konkursu, organizowanego w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać nawet 200 tys. zł dotacji. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w takie formy działalności. Przyczyny tego często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Projekty, realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie wypełnić tę lukę.

Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów:

  • edukacja osób starszych,
  • aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
  • partycypacja społeczna osób starszych,
  • usługi społeczne dla osób starszych.

Zachęcamy do konsultacji przygotowywanych wniosków z naszymi doradcami (33) 496 02 44.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7058,konkurs-asos-edycja-2015.html