Kolejny nabór na pakiety prawne, księgowe i marketingowe

21 Listopad, 2013 - 14:47 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 2-6 grudnia 2013 roku odbędzie się drugi nabór wniosków na pakiety marketingowe oraz księgowe. W wyniku naboru zostaną wybrane:

- 4 organizacje do pakietów marketingowych,

- 6 organizacji do pakietów księgowych,

- organizacje do pakietów prawnych.

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego oraz formularze zgłoszeniowe do usług księgowych/marketingowych/prawnych  znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA „Wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej” oraz w zakładce OFERTA „Pakiety księgowe, marketingowe, prawne”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wsparciem w formie pakietów do składania wniosków w podanym terminie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). Wnioski przysyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.