Kolejne pakiety prawne do rozdysponowania!

23 Marzec, 2015 - 15:58 -- OWES

Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać ze wsparcia w postaci konsultacji z prawnikiem mogą starać się o przyznanie pakietu prawnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i zawnioskowania o konsultacje ze specjalistą. Przypominamy, że dana organizacja może skorzystać maksymalnie dwa razy z pakietu prawnego.

Zasady przyznawania pakietów określa Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia „Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego” (§8 Usługi specjalistyczne)

Wnioski o przyznanie pakietu prawnego można składać do końca marca 2015 roku.