Jak połączyć biznes z misją społeczną - działalność Mariusza Andrukiewicza

Mariusz Andrukiewicz

Lider i jeden z założycieli  Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie (Stowarzyszenie działa od 1996r.) oraz założyciel i prezes zarządu cieszyńskiej  Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (od 2007 roku).
Mariusz Andrukiewicz  zaczynał od pracy na rzecz cieszyńskiej społeczności lokalnej – początkowo w strukturach samorządu a od 1996 roku w sektorze organizacji pozarządowych.  Dziś poprzez swoją działalność pokazuje, jak w Polsce można łączyć biznes z misją społeczną.
Od 18 lat działa zarówno na rzecz społeczności powiatu cieszyńskiego (dzięki tworzeniu miejsc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy, samotnych matek a także działań na rzecz dzieci i młodzieży) jak również zaangażowany jest w szereg działań na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym. Współtworzył  markę WellDone Dobre Rzeczy  i uczestniczył w powstawaniu kilkunastu spółdzielni socjalnych.
Przedsiębiorstwo społeczne, które współtworzył zostało kilkakrotnie opisane w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej.
25 kwietnia 2013 roku za swoją działalność otrzymał nagrodę Polskiej  Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „działalność społeczna”. Spośród 118 nominowanych kandydatów do nagrody, Kapituła Konkursowa uhonorowała łącznie 9 osób z całej Polski i wyłoniła 4 zwycięzców.
4 czerwca 2013 roku  Mariusz Andrukiewicz dołączył do grona uznanych prelegentów na konferencji  pt. „Ekonomia społeczna perspektywą na biznes” organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.