Bezpłatne kursy e-learningowe dla NGO

18 Marzec, 2014 - 12:02 -- OWES

Zachęcamy przedstawicieli NGO do odwiedzenia platformy e-learningowej  Kursodrom.pl  oferującej użytkownikom dostęp do bezpłatnych kursów on-line oraz do narzędzi e-portfolio.

Kursy on-line dotyczą różnorodnych zagadnień związanych z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi, aczkolwiek wiele treści jest uniwersalnych i wartych do zastosowania również w sektorze biznesowym czy administracji. Aktualnie dostępne kursy to:

- Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej - wybrane zagadnienia,

- Planowanie strategiczne w organizacjach,

- Motywowanie pracowników, współpracowników i wolonatriuszy,

- Fundrasing podstawy pozyskiwania środków na działaność organizacji pozarządowych,

- Marketing w organizacjach pozarządowych,

- ABC prawa w praktyce organizacji pozarządowych.