Badanie sektora organizacji pozarządowych

16 Marzec, 2015 - 16:00 -- OWES

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej) realizuje badanie sektora organizacji pozarządowych. Celem badania jest zobrazowanie stanu sektora ekonomii społecznej w regionie i dostarczenie zaleceń pod kątem lepszego wykorzystania środków unijnych dla trzeciego sektora oraz planowaniu dalszej ścieżki rozwoju organizacji.

Prosimy o podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym według stanu na koniec grudnia 2014.

 

 

Link do ankiety znajduje się poniżej:

http://www.ankietka.pl/ankieta/174233/badanie-podmiotow-ekonomii-spolecznej-3-sektoraprzez-owes-na-zlecenie-urzedu-marszalkowskiego-wojslaskiego.html

 

Pismo Polecające Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego:

Pliki do pobrania: