Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach procedury odwoławczej w TG

8 Marzec, 2019 - 10:29 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy złożyli wnioski o powtórne rozpatrzenie sprawy w naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Wyniki po zakończeniu II etapu oceny - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w istn. PS prowadzona w TG

6 Marzec, 2019 - 12:57 -- OWESTG

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz listę rankingową z punktacją uczestników po zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach naboru ciągłego.

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie (ocena pozytywna pomysłu oraz ocena pozytywna uczestnika) będą informowane o dalszych działaniach projektowych w ramach tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach procedury odwoławczej w BCP

6 Marzec, 2019 - 10:45 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy złożyli wnioski o powtórne rozpatrzenie sprawy w naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD Ziemia Bielska na działania w ramach projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska.

5 Marzec, 2019 - 13:01 -- OWES

W imieniu LGD Ziemia Bielska zapraszamy organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD Ziemia Bielska, które nie prowadzą działalności gospodarczej do składania wniosków w ramach projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).

UWAGA! Spotkanie informacyjne w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zmiana godzin spotkania!

4 Marzec, 2019 - 14:32 -- OWES

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszamy przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.03.2019r. w godz. 10.00-13.00 w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367, sala 311.

Strony