Aktualności

Nabór na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

12 Listopad, 2019 - 14:27 -- OWES

Pragniemy poinformować, że  rekrutacja na utworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne planowana jest w dniach 20 stycznia 2020 - 31 stycznia 2020 roku.

Nabór w istniejących przedsiębiorstwach społecznych jest prowadzony w sposób ciągły od dnia 19 listopada 2018 roku.

Wsparcie finansowe w ramach projektu przyznawane jest wyłącznie na:

Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istn. PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

12 Listopad, 2019 - 14:09 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w istniejacych przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - nabór prowadzony przez Stowarzyszenie BCP

17 Październik, 2019 - 12:28 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze ciągłym - nabór BCP

4 Październik, 2019 - 13:08 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Strony