Aktualności

UWAGA! Ważne informacje dla PS

19 Marzec, 2020 - 10:40 -- OWES

Drogie Przedsiębiorstwa społeczne mamy dla Was informacje z ZUS w związku z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju. Macie możliwość odroczenia terminu płatności składek nawet o trzy miesiące oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. ZUS przygotował nowy uproszczony wniosek dla osób starających się o ulgę w spłacie należności. ZUS uruchomił także specjalne linie informacyjne, pod którymi możecie uzyskac szczegółowe informacje. Przeczytajcie i podajcie informację innym.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze ciągłym - nabór prowadzony przez BSA Teatr Grodzki

13 Marzec, 2020 - 14:34 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.
Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 nabór wniosków wydłużony

2 Marzec, 2020 - 14:41 -- OWES

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Informujemy, iż nabór wniosków o nadanie Znaku został wydłużony do 30 czerwca 2020r.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

28 luty, 2020 - 15:00 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły). Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wspraciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Strony