Aktualności

0 VAT dla przedsiębiorców angażujących się w walkę z pandemią

31 Marzec, 2020 - 15:04 -- OWES

Ważne! Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż przedsiębiorcy, którzy przekażą kupione lub wyprodukowane przez siebie towary przyczyniające się do ratowania ludzkiego życia w okresie pandemii Covid-19 mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Finansów. Takie darowizny zostają objęte „zerową” stawką VAT". Rozporządzenie ma moc wsteczną. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.
Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia, jeśli darowizny dokonywane są na rzecz:
• Agencji Rezerw Materiałowych,
• Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,

WAŻNE telefon dla seniora

31 Marzec, 2020 - 09:24 -- OWES

Drodzy seniorzy informujemy, iż w tym trudnym czasie pandemii Covid-19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uruchomił seniorfon. Dzwoniac pod numer 32 506 56 40 mozecie uzyskać pomoc psychologiczna, możecie porozmawiać, poradzić sie w Waszych trudnościach I dylematach. Pamiętajcie nie jesteście sami!!!!

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy - nabór 24.02.2020-06.03.2020 prowadzony przez BCP i TG

26 Marzec, 2020 - 12:37 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

PAKIET POMOCOWY DLA PES

25 Marzec, 2020 - 14:29 -- OWES

Informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowało pakiet pomocowy (zestaw ulg i ułatwień) dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców EFS – które ze względu na epidemię koronawirusa zmagają się z problemami finansowymi.

Pakiet pomocowy obejmuje:

Odroczenia w zapłacie czynszów dla PS wynajmujących lokale z zasobów gminy Bielsko-Biała

19 Marzec, 2020 - 12:02 -- OWES

Informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego przedsiębiorcy, w tym takze przedsiębiorstwa społeczne, którzy najmują lokale z zasobów gminy Bielsko-Biała mogą liczyć na odroczenie płatności za czynsz w okresie pandemii.

Strony