Aktualności

Zaproszenie dla PES, PS do wzięcia udziału w ankiecie ISP w ramach projektu„SET THE TONE - Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises”

29 Marzec, 2021 - 13:40 -- OWES

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne  do udziału w badaniu prowadzonym przez Instytut Spraw Publicznych, który wraz z pięcioma innym organizacjami z całej Europy, realizuje projekt „SET THE TONE - Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises” („Nadaj ton - ekonomia społeczna na drodze do równego traktowania kobiet w miejscu pracy”).

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo w linku: https://set-the-tone-project.eu/

Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III” - bezpłatne szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej i przesiębiorstw społecznych

26 Marzec, 2021 - 23:00 -- OWES

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne do udziału w projekcie „Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III”, którego celem jest podniesienie kompetencji kadr Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych. W ramach projektu możecie Państwo skorzystać z bezpłatnego szkolenia w zakresie skutecznego ubiegania się i realizowania zamówień publicznych. Realizatorami projektu są Wektor Consulting Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS.

Wyniki II etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istniejących PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

12 luty, 2021 - 13:08 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych po zakończeniu II etapu rekrutacji.

Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istniejących PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

11 luty, 2021 - 11:58 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Strony