Aktualności

Formularz rekrutacyjny na spółdzielnię socjalną - wersja do otwarcia w OpenOffice

9 Lipiec, 2013 - 08:51 -- OWES

W związku z pojawiającymi się sygnałami o problemach w wyświetlaniu formularza rekrutacyjengo w wersjach programu Microsoft Office starszych niż 2007 - zamieszczamy formularz rekrutacyjny w formacie odt - do otwarcia w programie OpenOffice (01a Formularz_rekrutacyjny.odt). Do Państwa dyspozycji zamieszczamy również plik formularza w formacie pdf (01b Formularz_rekrutacyjny.pdf) do wglądu - w celu porównania zawartości z formularzem edytowalnym. Proszę zwrócić uwagę na kompletność formularza, który będą Państwo wypełniać i porównać z szablonowym plikiem w pdfie.

Rekrutacja Podmiotów Ekonomii Społecznej chcących skorzystać z usług prawnych, księgowych i marketingowych!

21 Czerwiec, 2013 - 11:57 -- OWES

Informujemy, iż nabór wniosków na usługi księgowe i marketingowe odbędzie się w trzech turach.

Pierwszy nabór wniosków odbędzie się w dniach od 8.07.2013r. do 12.07.2013r. w wyniku którego zostanie wybranych:

- 6 organizacji do pakietów księgowych,

- 4 organizacje do pakietów marketingowych

Rekrutacja wniosków do pakietów prawnych odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Rekrutacja na spółdzielnie socjalne!

20 Czerwiec, 2013 - 12:54 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne w ramach projektu „OWES subregionu południowego” (POKL.07.02.02-24-013/12) realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie się 15 lipca 2013r.
Formularze z opisem pomysłu będzie można składać do 26 lipca 2013r.

OTWARCIE BIURA OWES SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO

19 Czerwiec, 2013 - 12:56 -- OWES
Biuro OWES Sala Konferencyjna

Z radością informujemy, iż uroczyście zostało otwarte  biuro „Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. 
Jeśli Wasza organizacja boryka się z problemem miejsca spotkań, serdecznie zapraszamy do naszego biura, gdzie można bezpłatnie skorzystać z Sali Konferencyjnej, jak również porad i wsparcia naszych doradców. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego tj. powiat bielski, cieszyński, żywiecki i miasto Bielsko-Biała.

Tags: 

Zbliża się termin rekrutacji Uczestników chcących założyć Spółdzielnię Socjalną!

14 Czerwiec, 2013 - 14:53 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego w ramach projektu planuje objąć wsparciem, szkoleniami, doradztwem i dofinansowaniem powstanie 6 spółdzielni socjalnych na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielska-Białej.
Czekamy na ostateczne zatwierdzenie dokumentów przez Urząd Marszałkowski.
Planowany termin umieszczenia dokumentów na naszej stronie internetowej to 21.06.2013r.

Strony