Aktualności

Biznes + NGO + JST = największe wydarzenie na Podbeskidziu!

10 Październik, 2014 - 15:03 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić w dniu 21.10.2014r., godz. 9.30 przedstawicieli trzech sektorów tj. organizacji pozarządowych i przedsiebiorstw społecznych, pracowników sektora publicznego oraz przedsiębiorców na Forum „Trzy filary - wspólny kapitał”.

Jest to największe wydarzenie na Podbeskidziu, na którym będziemy łączyć biznes, sektor pozarządowy i publiczny oraz udowadniać, że 2+2=5

Kluby sportowe Orange - nowy program społeczny Orange Polska

10 Październik, 2014 - 14:40 -- OWES

Głównym założeniem projektu jest wsparcie i wyposażenie 100 Klubów Sportowych Orange, w ośrodkach stanowiących centrum lokalnego życia społecznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce. Program będzie opierał się na aktywności lokalnych społeczności. Wymogiem zgłoszenia jest powołanie minimum 7-osobowej grupy z liderem oraz minimum dwiema osobami dorosłymi, współpraca i uzyskanie poparcia władz lokalnych oraz zapewnienie pomieszczenia dla Klubu Sportowego Orange.

Konkurs Fundacji BZ WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam"

8 Październik, 2014 - 12:41 -- OWES

Każdy, kto ma pomysł, mający szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej może startować w konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam". Każdą inicjatywę należy zgłosić za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii, czyli instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

Strony