Aktualności

Forum "Zamawiaj odpowiedzialnie-klauzule społeczne w zamówieniach publicznych"

25 luty, 2015 - 10:15 -- OWES

W dniu 24.02.2015r. odbyło się kolejne z cyklu Forum „Zamawiaj odpowiedzialnie – klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”. Serdecznie chcemy podziękować prelegentom oraz wszystkim przybyłym uczestnikom wydarzenia. Klauzule społeczne to instrument wspierania przedsiębiorczości społecznej. Ich użycie w zamówieniach publicznych dopuszcza możliwość, aby przy wyborze oferentów kierować się – obok jakości i ceny – także kwestiami społecznymi.

Szkolenie "Księgowość - rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej"

23 luty, 2015 - 09:30 -- OWES

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Księgowość - rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się w dniach 11-12 marca 2015 roku. Szczegóły

Uproszczenia księgowe dla małych organizacji pozarządowych - artykuł

20 luty, 2015 - 12:00 -- OWES

Z dniem 5 września, weszły w życie przepisy ułatwiające prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organizacji pozarządowych i co jest nowością - dla podmiotów ekonomii społecznej. To ważny dzień dla tych organizacji, bowiem poziom skomplikowania dotychczasowych sprawozdań finansowych przysporzył księgowym tych podmiotów nie lada trudności. Zmiany związane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek są skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100 z późn. zm.).

Strony