Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych - biznesplan rekomendowanych przez Komisję do uzyskania wsparcia finansowego

17 Grudzień, 2013 - 15:20 -- OWES

Praniemy poinformować, iż zakończono procedurę weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej złożonych przez Państwa Wniosków o przyznanie środków finansowych - biznesplan w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych przez Komisję do uzyskania wsparcia finansowego ze wskazaniem uzyskanej punktacji.

Przypominamy, że dokumentacja opracowana przez członków KOW zostaje przekazana do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Instytucji Pośredniczącej (IP).

Kolejne pakiety rozdane !

16 Grudzień, 2013 - 17:20 -- OWES

W dniu dzisiejszym tj. 16.12.2013r. poinformowaliśmy wszytkie organizacje ubiegające się o pakiety prawne, księgowe i marketingowe o wynikach oceny wniosków. Coraz większą popularnością cieszy się ta forma wsparcia dla NGO. Konkurencja była duża. Niestety twarde zasady regulaminowe i ograniczona liczba pakietów sprawiła, iż nie wszystkie organizacje otrzymały wnioskowane wsparcie.

Do grona szczęśliwców należą:

1. Pakiet marketingowy:

Wasze Pomysły + Nasi doradcy = Granty na Wasze działania

13 Grudzień, 2013 - 14:03 -- OWES

Ruszają nowe programy dofinansowania działań podmiotów ekonomii społecznej na lata 2014-2020. Rada Ministrów w dniu 27 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, przedłożoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w Programie Erasmus+, który nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony.

Zachęcamy do zakupów prezentów w przedsiębiorstwach społecznych!

13 Grudzień, 2013 - 11:04 -- OWES
Torba wykonana z baneru przez Lilai Design

Czas świąt Bożego Narodzenia zbliża się wielkimi krokami. Każdy z nas w tym okresie szuka inspiracji i pomysłów na oryginalny prezent dla swoich bliskich, unikatowych ozdób świątecznych i elementów wystroju mieszkań. Nie ma lepszych prezentów, niż te które wykonane są ręcznie, z pasją, a przy tym niosą za sobą misję społeczną. Zachęcamy Was do zakupów oryginalnych prezentów w przedsiębiorstwach społecznych.

Trwa rekrutacja dla pracowników PES do projektu Śląskiego Centrum Coachingu

12 Grudzień, 2013 - 12:02 -- OWES

Trwa rekrutacja do Projektu : Śląskie Centrum Coachingu PI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt realizowany jest w terminie 01.10.2013 – 30.09.2014

Celem głównym projektu „Śląskie Centrum Coachingu PI” jest wzrost poziomu usług podmiotów integracji społecznej woj. śląskiego poprzez edukację coachingową do 30.09.2014.

Strony