Aktualności

Badanie sektora organizacji pozarządowych

16 Marzec, 2015 - 16:00 -- OWES

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej) realizuje badanie sektora organizacji pozarządowych. Celem badania jest zobrazowanie stanu sektora ekonomii społecznej w regionie i dostarczenie zaleceń pod kątem lepszego wykorzystania środków unijnych dla trzeciego sektora oraz planowaniu dalszej ścieżki rozwoju organizacji.

Prosimy o podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym według stanu na koniec grudnia 2014.

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu FIO - Śląskie Lokalnie

11 Marzec, 2015 - 13:28 -- OWES

OWES zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2015. Informujemy, iż oferty można składać do 10 kwietnia 2015 roku.

OWES ekonomizuje spółdzielnie socjalne !

10 Marzec, 2015 - 14:12 -- OWES

Zostały ogłoszone wyniki drugiego naboru wniosków o przyznanie pakietu badawczo-testującego dla spółdzielni socjalnych z naszego subregionu!

W gronie szczęśliwców, którzy otrzymają wsparcie nawet do 20 tys. złotych znalazły się takie spółdzielnie socjalne jak: Kino Marzenie z Kóz, Minerwa z Żywca, Lilai Disign z Cieszyna, Parostatek z Cieszyna i Tup Tup z Cieszyna. Spółdzielnie w ramach przyznanego pakietu będą mogły pod okiem fachowców poszukiwać i testować rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju i stabilności finansowej spółdzielni. 

Wizyta studyjna dla NGO do Łodzi !

9 Marzec, 2015 - 13:26 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 25-26 marca 2015r. Tym razem będziemy gośćmi w Łodzi. W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy:

- Spółdzielnie socjalne działające w Łodzi, m.in. Spółdzielnię socjalną Spóła Działa http://www.spoladziala.pl/ Spółdzielnię socjalną Owocni http://www.owocni.org/

- Zakład Aktywności Zawodowej w Łodzi produkujący markę Filcmania  http://www.filcmania.pl/

Strony