Aktualności

Zapraszamy na szkolenie: "Tworzenie spółdzielni socjalnej przez osoby prawne"

14 Październik, 2015 - 12:28 -- OWESTG

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy powtórzyć szkolenie w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby prawne. Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 października 2015 roku (czwartek, piatek) w siedzibie Stowarzyszenia Żywiecki Raj w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Konkurs dla organizacji pozarządowych!

9 Październik, 2015 - 09:13 -- OWES

Studenci i wykładowcy kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają organizacje pozarządowe, które chciałyby wzmocnić swoje kompetencje w zakresie zarządzania komunikacją do projektu "Postaw na skuteczną komunikację!".

W ramach projektu studenci opracują pod okiem swoich wykładowców strategie i plany komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla ośmiu wybranych organizacji pozarządowych.

Tags: 

Zakręć się za energią - podmioty ekonomii społecznej jako prosumenci

30 Wrzesień, 2015 - 21:54 -- OWES

Twoja organizacja może produkować energię! Jak to zrobić z wykorzystaniem finansowania w perspektywie 2014-2020 i w kontekście Ustawy OZE– od pomysłu do realizacji? Czy podmiot ekonomii społecznej może mieć własną mikroelektrownię? Czy może produkować energię elektryczną, obniżyć rachunki za prąd, sprzedawać nadwyżki do sieci i zarabiać na wkład własny do projektów? Jeśli tak, to jak to zrobić, jakie warunki musi spełnić organizacja i gdzie szukać źródeł finansowania?

Strony