Aktualności

Nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni socjalnej

8 Styczeń, 2016 - 09:29 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłasza nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej) w dniach 25 stycznia - 5 lutego 2016 roku.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

Generator e-n-GO

5 Styczeń, 2016 - 13:44 -- OWESBCP

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnym narzędziem on-line służącym do kompleksowej obsługi współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi pn.: „Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych”. Generator eNGO jest aplikacją internetową składającą się z panelu dla ogłaszających otwarte konkursy ofert organów administracji publicznej oraz panelu dla organizacji pozarządowych, które składają oferty na realizacje zadań publicznych.

Tags: 

Strony