Aktualności

Nabór na pakiety prawne i księgowe przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym "Teatr Grodzki"- uruchomiony!

5 luty, 2016 - 09:23 -- OWESTG

Informujemy, że Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"- Partner projektu OWES subregionu południowego, uruchamia nabór wniosków na pakiety księgowe oraz pakiety prawne.

Rekrutacja wniosków do pakietów prawnych i księgowych odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Wsparcie kierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z terenu subregionu południowego woj. śląskiego. PES będzie mógł skorzystać z wybranego pakietu po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego i pozytywnym przejściu procesu rekrutacji oraz po podpisaniu umowy.

Strony