Aktualności

RUSZYŁY KONKURSY MRPiPS !!!

24 Marzec, 2016 - 15:05 -- OWES

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” i  zaprasza podmioty uprawnione, (organizacje pozarządowe wymienione o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz  samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust.

Tags: 

Doradztwo biznesowe dla PES!

21 Marzec, 2016 - 16:19 -- OWES

Podmioty ekonomii społecznej planujące rozpocząć, bądź poszerzyć zakres już prowadzonej działaności gospodarczej zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa biznesowego w ramach projektu OWES.

Doradztwo obejmuje następujące obszary:

- opracowanie modelu biznesowego - koncepcji na działalność,

- wsparcie w zakresie analizy finanansowej planowanego przedsięwzięcia,

- stworzenie biznes planu,

WEJŚCIE MŁODYCH KOBIET NA RYNEK PRACY - bezpłatne warsztaty.

15 Marzec, 2016 - 14:03 -- OWES

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Leroy Merlin w Cieszynie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie zaprasza młode kobiety wchodzące/wracające na rynek pracy na bezpłatne warsztaty. Doświadczona specjalistka pokaże nowoczesne narzędzia i metody rekrutacji stosowane przez pracodawców oraz zasady dotyczące kreowania wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestniczkom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Tags: 

Monitoring Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

14 Marzec, 2016 - 14:32 -- OWES

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynuje wdrażanie, a także prowadzi monitoring realizacji „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” zapraszamy podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, jak i instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w województwie śląskim, do udziału w badaniu kwestionariuszowym online. Badanie obejmuje szereg kwestii ujętych w Regionalnym programie, związanych m.in.

Wielkanocna Zbiórka Żywności 11-13 marca 2016

9 Marzec, 2016 - 09:20 -- OWES

Po raz kolejny będzie można wesprzeć potrzebujących w okresie przedświątecznym.
Od najbliższego piątku do niedzieli, czyli od 11 do 13 marca, Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności i przy wsparciu Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” organizuje zbiórkę żywności.

Tags: 

Strony