Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na spółdzielnie socjalne

8 Kwiecień, 2016 - 15:52 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych- spółdzielniach socjalnych. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wspraciem finansowym w ramach projektu OWES subregionu południowego.

Szkolenie "Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej"

6 Kwiecień, 2016 - 13:47 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenie pod nazwą "Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się w dniach 13 - 14 kwietnia 2016 roku (środa - czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (dawny ISP), Plac Opatrzności Bożej 18, Bielsko-Biała.

Zaproszenie na konferencję.

29 Marzec, 2016 - 09:38 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do wzięcia udziału w konferencji poświęconej systemowi wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim. Głównym przesłaniem konferencji jest przedstawienie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie województwa.

Konkurs ASOS - edycja 2016!

24 Marzec, 2016 - 15:22 -- OWES

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

Strony