Aktualności

Zaproszenie do udziału w badaniu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami ekonomii społecznej

4 Marzec, 2019 - 09:24 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału badaniu dotyczącym współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami ekonomii społecznej, szczególnie w obszarze usług społecznych. Badanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, którego celem jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej.

Fundusz Gwarancyjny BGK dla podmiotów ekonomii społecznej uruchomiony

25 luty, 2019 - 16:05 -- OWES

Informujemy, iż został uruchomiony Fundusz Gwarancyjny BGK dla podmiotów ekonomii społecznej.Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie przez BGK gwarancji spłaty kredytów przyznawanych Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) przez banki spółdzielcze. Kredyty objęte gwarancją udzielane są przez banki spółdzielcze, zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielczej Grupie Bankowej, które przystąpiły do realizacji programu (Banki kredytujące).

Dla kogo gwarancje?

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy - nabór 19-31.01.19 prowadzony przez BCP i TG

22 luty, 2019 - 14:03 -- OWESBCP

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Strony